Ett sista tabu? En bok om MS och kognition (2009)

Den här boken vill särskilt belysa de kognitiva problemen vid MS, ett ämne som länge varit tabubelagt, men som bäst hanteras med öppenhet och uppriktighet. Medicinska, hjälpmedelstekniska, miljömässiga och filosofiska strategier att bemästra problemen beskrivs också. Boken beställs hos oss men kan även köpas på Medicinska bokhandeln, KI Solna, Berzelius väg 3 Stockholm, tel: 08-52486527.

Bokettsistatabu.jpg

Författare
Richard Levi
Catrine Träff

Pris
150 kr (+ frakt & exp.)