Livsstilsboken - Vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder (2012)

En hälsosam livsstil är en av de viktigaste nycklarna till välbefinnande, både fysiskt och psykiskt. Det gäller inte minst dig som lever med ett rörelsehinder. Boken är skriven för att inspirera och ge dig de  nödvändiga kunskaperna. Här får du en stor mängd anpassade program baserade på forskning och beprövad erfarenhet, praktiska tips och dessutom råd från personer med egna rörelsehinder.

Livsstilsboken.jpg

Författare
Anna-Carin Lagerström
Kerstin Wahman

Pris
200 kr (+ frakt och exp.avg.) Livsstilsboken är gratis nedladdningsbar som pdf och kan också köpas som e-bok (cirka 17 kr)

Ladda hem gratis som pdf

Läs mer på Bokus.com

Läs mer på Adlibris.com