Ryggmärgsskador (2006)

I boken Ryggmärgsskador får du en samlad översikt av den kunskap som är central för vården av ryggmärgsskadade patienter. Boken täcker både kirurgiska och medicinska aspekter på ryggmärgsskador.

Ryggmärgsskador är användbar för en bred läsekrets med olika bakgrund såsom läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor m.fl. personalgrupper med arbete inom detta verksamhetsområde.

Ryggmargsskador.jpg

Författare
A Holtz
R Levi

Pris
se aktuellt pris hos extern leverantör

OBS! Boken beställs via Studentlitteratur