Spinalis handbook - A new front for injured backs (1999)

Denna bok på engelska är skriven av vännerna och kollegorna Claes Hultling och Richard Levi, grundarna bakom Spinaliskliniken. Boken har sedan 1994 använts för att utbilda, inspirera och informera nyskadade spinalpatienter i hela Sverige. Eftersom det fanns ett stort intresse för boken även utanför Norden, bestämde sig de tu för att producera en engelsk version.

Spinalis_handbook.jpg

Författare
Richard Levi
Claes Hultling

Pris
150 kr (+ frakt & exp.) OBS! Prissänkt!