en bild

Förvärvade hjärnskador/ stroke

Arbetar du med personer med förvärvad hjärnskada/stroke behöver du en grundläggande kunskap om hjärnan, olika skadetyper och återhämtning efter en hjärnskada/stroke.

Denna utbildning ger dig en grundläggande kunskap om förvärvade hjärnskador/stroke, de vanligaste problemen och åtgärderna. Du får kunskap om de vanligaste problemen och vilka insatser som kan underlätta.

Utbildningen passar dig som assisterar, arbetar med omvårdnad eller som behandlar personer med förvärvad hjärnskada/stroke.

Blocks