Basutbildning om förvärvade hjärnskador/ stroke

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om förvärvad hjärnskada/stroke. Du lär dig om de vanligaste problemen och vilka insatser som kan underlätta.

Utbildningen passar dig som assisterar en brukare med förvärvad hjärnskada eller arbetar med omvårdnad. Rehabiliteringspersonal av olika slag har också nytta utav utbildningen.

Se utbildningsinformation (pdf)