en bild

Multipel Skleros MS

Går det att bota Multipel Skleros? Hur ser prognosen ut? Vilka är de vanligaste funktionsnedsättningarna? Hur får man vardagslivet att fungera?

Multipel Skleros (MS) är i många avseenden en gåtfull sjukdom. De exakta orsakerna bakom sjukdomen är inte kända och något bot finns inte. Men forskningen går framåt och allt effektivare bromsmediciner har lanserats.

Vi har mött hundratals personer med MS genom åren. Därför har vi kunnat samla på oss kunskap om hur man kan förbättra prognosen, genom läkemedel och rehabiliteringsinsatser. Många lever ett gott liv trots sin MS.

Anmäl dig till utbildningen för att lära dig mer om MS. Utbildningsutbudet kommer att växla, så ta för vana att besöka vår hemsida när du funderar på att vidareutbilda dig.

Blocks