Ryggmärgsskador

Vilka problem kan uppstå vid en ryggmärgsskada? Vilka områden skall man fokusera på under rehabiliteringen? Hur tar man sig fram med rullstol? Hur förhindrar man trycksår? Vad är friskvård vid en ryggmärgsskada? Vilken förflyttningsteknik är bäst att använda till och från rullstolen?

Rehab Station Stockholm har rehabiliterat unga och vuxna personer med ryggmärgsskada sedan 1987. Möten med deltagarna har engagerat, väckt nyfikenhet och vetgirighet. Det har lett till att vår forsknings- och utvecklingsenhet har skrivit ett stort antal vetenskapliga artiklar och viktiga böcker, en del i samarbete med Stiftelsen Spinalis och andra i samarbete med Karolinska Institutet. Vi vill nu dela med oss av vår kunskap och förhoppningsvis generera till nya rön.

Utbildningsutbudet kommer att växla – så ta gärna för vana att kolla vår hemsida när du funderar på att vidareutbilda dig.

Blocks