en bild

Basutbildning om ryggmärgsskador

Utbildningen ger dig kunskap om ryggmärgsskador, samt de vanligaste förekommande problemen som kan uppstå och respektive åtgärder.

Utbildningen ger dig en grundkompetens om ryggmärgsskador. Du får även en ökad förståelse för hur kroppen och dess funktioner förändras efter skadan/sjukdomen.

Utbildningen är för dig som assisterar, arbetar med omvårdnad eller som behandlar ryggmärgskadade inom rehabilitering.

Program:

Ryggmärgsskada – vad innebär det? Vi belyser frågeställningar kring

  • Orsaker till ryggmärgsskada
  • Skadenivåernas påverkan av kroppens funktioner
  • Hur påverkas kroppen vid en ryggmärgsskada
    (förlamning, känselnedsättning, blåsa/tarm, smärta, trycksår och spasticitet m.m.)
  • Hur påverkas livet efter en ryggmärgsskada
    (familj, arbete, fritid, boende mm)

 

Utbildningen omfattar en halvdag som med fördel kan kombineras till en heldagsutbildning med föreläsningar om trycksår och en personlig berättelse ”Att leva med en ryggmärgsskada och vara i behov av att ha assistans”.

Omfattning: halvdag.

Se utbildningsinformation (pdf)