en bild

Förflyttning av flygpassagerare

Utbildningen riktar sig till personal som hjälper personer med funktionsnedsättning på flygplatser. Den består av en teoretisk och en praktisk del med förflyttningsteknik.

Vi har tillsammans med TYA (Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd) utvecklat ett förflyttningshjälpmedel och ett informationshäfte ”Flygpassagerare med rörelsenedsättning” som en sammanfattning och checklista efter utbildningen.

Förflyttningshjälpmedlet är utvecklat av utbildningsledarna i nära samarbete med personal på flygplatser och anpassat för att förebygga skador för både passagerare och personal i flygplanets extremt trånga miljö.

Se utbildningsinformationen (pdf)