en bild

Grundutbildning i förflyttningskunskap inklusive trycksårsprevention

Utbildningen är en grundutbildning där fokus ligger på personalens arbetsställningar, ergonomi, förflyttningshjälpmedel och förflyttningarnas grundtekniker. Trycksårsprevention ingår i utbildningen då personer som har nedsatt känsel och/eller är hjälpberoende ofta är i riskzonen att utveckla trycksår.

Du får kunskap om människans naturliga rörelsemönster för att kunna hjälpa personer med funktionsnedsättningar med förflyttningar. Teori och praktik varvas och du får tillfälle att träna på grundteknikerna.

Utbildningen kan bokas för grupper eller på redan planerade utbildningar, se kalenderium. Utbildningen bokas efter önskemål.

Omfattning: Heldag

Obs! Vid anmälan glöm ej att ange vilken utbildning anmälan gäller.