en bild

Påbyggnadsutbildning i förflyttningskunskap

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning efter grundutbildningen i förflyttningsteknik, som ger dig förutsättningar att göra mer avancerade förflyttningar.

Mål:

Att få en fördjupad kunskap om förflyttningsteknik samt att få ökad kroppskännedom för ett förbättrat ergonomiskt arbete i vårdsituationer.

Vi betonar vikten av att ta tillvara brukarens egen förmåga genom ett bra bemötande, förhållningssätt och kommunikation som leder till samspel mellan brukare och personal.

Utbildningen bokas för en grupp, men vi har även enstaka platser kvar på befintliga kurser – se kalendarium. Utbildningsprogrammet kan anpassas efter önskemål.

Se utbildningsinformation (pdf)

Omfattning: Heldag