en bild

HLR - Hjärt & lungräddning

Över 15.000 personer drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Chansen att överleva ett hjärtstopp ökar om någon i närheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen vid hjärtstopp och luftvägsstopp. Utbildningen hålls på Rehab Station Stockholm, men kan även utföras på din arbetsplats.

Omfattning: halvdag

Se utbildningsinformation (pdf)