en bild

Rullstolsutbildning för vårdpersonal

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med rullstolar och/eller rullstolsmanövrering. Det kan vara yrkeskategorier som till exempel Arbetsterapeuter, Fysioterapeut, Rehabiliteringsinstruktörer, Idrottslärare och hjälpmedelskonsulenter.

Utbildningen ger inspiration och kunskap som är användbar vid anpassning av rullstolar och träning av rullstolsanvändare, med neurologiska eller ortopediska skador. Stor vikt läggs vid samspelet mellan människa och rullstol.

Utbildningen kan också skräddarsys för ett arbetslag som arbetar med rullstolar inom vård eller rehabilitering. Utbildningen hålls vanligtvis i våra egna lokaler.

Önskar ni att vi anordnar utbildning på Er arbetsplats?

Förslagsvis kan vi organisera en lärorik aktivitetsdag där ni på ett roligt och inspirerande sätt får erfarenhet av hur det är att använda rullstol.