en bild

Om Temadagar & Workshops

Rehab Station Stockholm Academy anordnar utbildningar regelbundet i form av temadagar och workshops.

För aktuellt utbud, program och anmälan - Klicka här.

Vad är skillnaden mellan temadag och workshop?

Temadag är en dag då alla föreläsningar handlar om ett visst ämne.

Syftet med en temadag är att uppdatera sin kunskap och se produkter anpassade till temat samt få tillfälle att utbyta erfarenhet med kollegier runt om i landet.

Ett stort antal åhörare deltar och utställare finns på plats.

Workshop innehåller både föreläsningar och praktiska övningar i ämnet. Syftet med en workshop är att kreativt sätta igång nya tankar, uppdatera sig både teoretiskt, praktiskt och samverka med de andra kursdeltagarna.

Ett begränsat antal deltagare kan delta på en workshop för att praktiska moment måste utföras i mindre grupper.

Workshops kan även anordnas på er arbetsplats efter önskemål.