en bild

Trycksårsutbildning med helhetsyn

Vi har ett stort utbildningspaket om trycksår med helhetssyn, riktade till både personer med funktionsnedsättning, deras assistenter och vård- och rehabpersonal.

Om man ska lyckas med behandlingen måste man förstå helheten. Att läka ett trycksår handlar om mer än vilket förband man ska använda! Modern sårbehandling handlar även om smärtlindra, hjälpmedel, sittställning, förflyttning, positionering och kost. Vi ser även att våra patientutbildningar lett till mindre djupa sår och kraftigt minskat behov av att behöva plastikopera bort trycksår hos ryggmärgsskadade personer i Stockholmsområdet.

Om du har fått trycksår är det viktigt att hitta orsaken till såret samt att du måste få insikt i hur dina rutiner och agerande påverkar såret – både positivt och negativt. Det är viktigt att du själv är aktiv i din läkningsprocess för att få ett hållbart resultat.

För att förebygga och behandla trycksår behövs en helhetssyn och ett teamarbete med flera olika yrkeskategorier och den drabbade. Om man inte utreder orsaken till trycksårens uppkomst, är det svårt att nå hållbara resultat. 

Vi erbjuder heltäckande trycksårsutbildningar med syftet att förebygga, läka och förhindra recidiv av trycksår.

Boka gärna in vår trycksårsexpert Madde Stenius och hjälpmedelsexpert Carin Bergfeldt, arbetsterapeut för en föreläsning, workshop eller skräddarsydd utbildning i hemmet.

Vi håller regelbundet temadagar och workshop om trycksår – håll utkik på vår hemsida.

Vår trycksårsexpert Madeleine Stenius har även utformat ett stort utbud med utbildningsmaterial i form av filmer, böcker och foldrar som finns tillgängligt nationellt. 

Du kan även köpa en Dvd, inkomsterna går till nya trycksårsförebyggande projekt.

Se filmerna:

Filmade föreläsningar:

 Förebygga och läka trycksår med Madde Stenius & Carin Bergfeldt, UR tv 2016

Långtidsuppföljning av rms personer med plastikopererade trycksår, Madde Stenius, FOU 2015

Stop Pressure Ulcer day, film översatt till 9 olika språk, Christina Lindholm, 2012
Svenska: http://www.youtube.com/watch?v=LVNEE_iwiC4
Engelska: http://www.youtube.com/watch?v=RcQR1ICjcck

Blocks